آغاز جلسات هم اندیشی و تبادل نظرفعالیت های فرهنگی و آموزشی کلیه مدارس مقطع ابتدایی

امام علی (علیه السلام) : سزاوارانسان خردمند است که رای خردمندان را بر رای خویش بی افزاید ، و دانش و آگاهی خویش را با به دست آوردن دانش حکیمیان و دانایان افزون سازد.

جلسات هم اندیشی و تبادل نظر فعالیت های فرهنگی و آموزشی کلیه مدارس مقطع ابتدایی با حضور جانشین محترم موسسه  فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام و معاونت فرهنگی سرکارخانم دلیری ومسئول محترم مقطع ابتدایی جناب آقای رستکار و مسئول محترم ارزیابی جناب آقای پیرایش و همچنین مدیران محترم مدارس از روز شنبه مورخ27 اردیبهشت ماه تا روز سه شنبه مورخ 30اردیبهشت ماه 1399از ساعت ده الی دوازده صبح در محل موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (علیه السلام) برگزارگردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20